SUBSTITUCIÓ HIDRANTS A DIVERSES BASES D’ABERTIS AUTOPISTES

Description

Substitució d’hidrants d’incendis obsolets, col·locació de senyalització per a l’adequada identificació d’hidrants en arquetes, adequació d’escomeses i substitució canonades de subministrament d’aigua.

Details