REFORMA I SUPRESSIÓ DE LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A LA SEU DEL COL·LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE LLEIDA (CETILL)

Description

Execució de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques a la seu del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida, a més de les instal·lacions d’il·luminació, electricitat i climatització.

Details

  • Category:
  • Import: 220.116,00€
  • Superfície: 4.026 m2.