INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Instal·lacions de baixa tensió: xarxes aèries i subterrànies, enllumenats públics i ornamentals, muntatge i automatització de quadres elèctrics, canalitzacions elèctriques, il·luminació interior i exterior, alimentació elèctrica…

Treballs realitzats

CLIMATIZACIÓ /VENTILACIÓ

Instal·lacions de producció d’energia tèrmica (calor o fred): bombes de calor, aire condicionat, plantes refredadores, climatitzadors, terra radiant, geotèrmia, conductes de climatització, sistemes de control i gestió…Instal·lacions d’extracció: unitats d’impulsió d’aire i d’extracció, conductes de ventilació…

Treballs realitzats

FONTANERIA I SANEJAMENT

Canalitzacions de ACS i AFS, canalitzacions de pluvials i d’aigües residuals, embornals, canalons, bombes hidràuliques, valvuleria hidràulica, instal·lació de sanitaris…

Treballs realitzats

VEU I DADES

Canalitzacions de ACS i AFS, canalitzacions de pluvials i d’aigües residuals, embornals, canalons, bombes hidràuliques, valvuleria hidràulica, instal·lació de sanitaris…

Treballs realitzats

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Calderes de biomassa, instal·lacions solars tèrmiques, instal·lacions solars fotovoltaiques, instal·lació aerotèrmica, geotèrmia, sistemes d’il·luminació eficient, sistemes de gestió d’edificis, infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics…

Treballs realitzats

INSTAL·LACIONS DE COMBUSTIBLES

Tot tipus d’instal·lacions de gas com calderes, canalitzacions individuals i xarxes, tot tipus d’instal·lacions petrolíferes com instal·lacions de subministrament a vehicles, canonades i dipòsits d’emmagatzematge, parcs d’emmagatzematge, consums propis, subministrament a aviació i embarcacions…

Treballs realitzats

EQUIPS A PRESSIÓ

Tot tipus d’instal·lacions d’equips a pressió com compressors, grups de pressió, calderins, calderes, centrals generadores d’energia elèctrica com centrals tèrmiques, centrals hidràuliques i plantes d’incineració de residus sòlids urbans…

Treballs realitzats