INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Instal·lacions de baixa tensió: xarxes aèries i subterrànies, enllumenats públics i ornamentals, muntatge i automatització de quadres elèctrics, canalitzacions elèctriques, il·luminació interior i exterior, alimentació elèctrica…

CLIMATIZACIÓ /VENTILACIÓ

Instal·lacions de producció d’energia tèrmica (calor o fred): bombes de calor, aire condicionat, plantes refredadores, climatitzadors, terra radiant, geotèrmia, conductes de climatització, sistemes de control i gestió…Instal·lacions d’extracció: unitats d’impulsió d’aire i d’extracció, conductes de ventilació…

FONTANERIA I SANEJAMENT

Canalitzacions de ACS i AFS, canalitzacions de pluvials i d’aigües residuals, embornals, canalons, bombes hidràuliques, valvuleria hidràulica, instal·lació de sanitaris…

VEU I DADES

Canalitzacions de ACS i AFS, canalitzacions de pluvials i d’aigües residuals, embornals, canalons, bombes hidràuliques, valvuleria hidràulica, instal·lació de sanitaris…

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Calderes de biomassa, instal·lacions solars tèrmiques, instal·lacions solars fotovoltaiques, instal·lació aerotèrmica, geotèrmia, sistemes d’il·luminació eficient, sistemes de gestió d’edificis, infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics…

INSTAL·LACIONS DE COMBUSTIBLES

Tot tipus d’instal·lacions de gas com calderes, canalitzacions individuals i xarxes, tot tipus d’instal·lacions petrolíferes com instal·lacions de subministrament a vehicles, canonades i dipòsits d’emmagatzematge, parcs d’emmagatzematge, consums propis, subministrament a aviació i embarcacions…

EQUIPS A PRESSIÓ

Tot tipus d’instal·lacions d’equips a pressió com compressors, grups de pressió, calderins, calderes, centrals generadores d’energia elèctrica com centrals tèrmiques, centrals hidràuliques i plantes d’incineració de residus sòlids urbans…