IniciPolítica de qualitat, medi ambient i SST

La Direcció General de KREUM S.A estableix els següents principis i compromisos de la seva Política Integrada de Gestió segons les normes:

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

amb la finalitat de garantir la màxima qualitat, el respecte pel medi ambient i la seguretat i salut dels seus treballadors en totes i cadascuna de les seves activitats d’enginyeria, construcció, instal·lacions i manteniment.

 

Per a això, la Direcció de KREUM S.A integra els mitjans i recursos tècnics, productius, financers i humans, en una única estructura de direcció competitiva en presa de decisions d’acord amb els següents compromisos:

  • Crear propostes de valor sostenibles per al client que satisfacin les seves necessitats i consolidin la seva fidelització com a premissa imprescindible per a la continuïtat de la nostra activitat empresarial.
  • Contribuir a la millora contínua dels serveis prestats als nostres clients.
  • Establiment de la millora contínua com a principi fonamental d’actuació; sobre la base de prevenir més que corregir. Minimitzant els errors en els processos, danys i impactes contaminants sobre el medi ambient, i optimitzant els recursos a favor del desenvolupament sostenible.
  • Generar i fomentar canals de comunicació interna que assegurin la participació, satisfacció i formació permanent dels treballadors que, en definitiva, són els protagonistes directes de la millora contínua de KREUM S.A.
  • Implantar procediments integrats de gestió, amb l’objectiu de garantir el compliment de la legislació aplicable i altres requisits, per a prevenir la contaminació.
  • Establir col·laboracions estratègiques amb els nostres proveïdors per a crear interaccions mercantils de millora de la qualitat i respecte al medi ambient que creïn valor afegit per a ambdues parts.

A Lleida a 23 de febrer de 2022

La Direcció