El servei de manteniment que ofereix KREUM, S.A. comprèn tots els treballs necessaris per tal de garantir el correcte funcionament de les instal·lacions i equipaments dels edificis. Consisteix en un servei programat i planificat d’acord les necessitats dels edificis objecte i els seus usuaris per tal d’assegurar-ne la conservació, la disponibilitat, la seguretat i el bon ús.

El servei es compon dels següents treballs:

La programació de les tasques de manteniment preventiu, el control d’incidències, el seguiment i la generació d’ordres de treball es gestiona a través d’un GMAO. D’aquesta manera el servei queda informatitzat per a facilitar el seu desenvolupament.