KREUM és una empresa dedicada a la enginyeria, amb un equip consolidat i format per tècnics especialitzats amb àmplia experiència. S’adapta als seus clients caracteritzant els projectes i dimensionant els recursos a les exigències amb l’objectiu de la millora continua i satisfacció del client

ENGINYERIA INDUSTRIAL

 • Instal·lacions
 • Activitats
 • Projectes integrals i Direccions d’Obra
 • Plecs tècnics de licitacions
 • Manuals de manteniment

ENGINYERIA CIVIL

 • Carreteres
 • Estructures
 • Estudis de Mobilitat
 • Serveis afectats
 • Expropiacions
 • Reg i estudis hidràulics

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 • Auditories d’eficiència energètica
 • Certificació energètica
 • Estudis lumínics
 • Assessoria energètica
 • Disseny d’instal·lacions d’energies renovables

MEDI AMBIENT

 • Residus
 • Estudis d’impacte ambiental y paisatgístic
 • Plans d’Acció per a la Energia Sostenible i projectes sostenibles
 • Prevenció i control de la legionel·la
 • Industria agroalimentària

ARQUITECTURA I URBANISME

 • Urbanisme
 • Ordenació del territori
 • Informes y dictàmens
 • Instal·lacions per edificis i urbanisme

SERVEIS BIM

 • Modelats BIM